Inženjer kontrole kvaliteta

INŽENJER KONTROLE KVALITETA
“Elvaco MetPro” d.o.o. Bijeljina, ulica Šabačkih đaka broj 19, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu: INŽENJER KONTROLE KVALITETA.

Zadaci radnog mjesta:

– Organizacija, praćenje i kontrola procesa u proizvodnji
– Kontrola kvaliteta repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
– Vođenje evidencije prema usvojenim procedurama i pravilima
– Izrada prateće dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom i ISO standardima

Uslovi za kandidate:
– Školska sprema: VI ili VII stepen mašinstva;
– Iskustvo na sličnim poslovima;
– Poželjno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika;
– Poželjno posjedovanje sertifikata za rad penetrantima ili ultrazvuk ili radiografiju.
Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na gore navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na ovoj stranici.
Konkurs je otvoren do 15.5.2021. godine.

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme ili akademskog zvanja i kontakt podatke podnosioca prijave.
Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)