Konstruktor

Elvaco MetPro” d.o.o. Bijeljina, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu:

 

KONSTRUKTOR-TEHNOLOG – 5 izvršilaca.

 

Opšti uslovi:

– Da je punoljetan;
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

–Visoka ili Viša stručna sprema– mašinski inženjer (smjer proizvodni, industrijski ili smjer mehanika i konstrukcije);
– Poznavanje rada u AutoCAD-u i softverima za 3D modeliranje;
– Poznavanje rada u MS Office paketu;
– Poželjno poznavanje nekog stranog jezika;
– Odličan pregled rada i sposobnost za timski rad;
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na navedenu adresu, slati na email:  office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na web stranici www.elvacometpro.com. Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

 

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme ili akademskog zvanja i kontakt podatke podnosioca prijave.

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)