Mašinski Tehničar

Elvaco MetPro” d.o.o. Bijeljina, ulica Šabačkih đaka broj 19, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu: MAŠINSKI TEHNIČAR.

 

Opšti uslovi:

– Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BIH;
– Da je punoljetan;
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

– Školska sprema: SSS – mašinski tehničar;
– Poznavanje rada u AutoCAD-u;
– Poznavanje rada u MS Office paketu;
– Poželjno poznavanje nekog stranog jezika;
– Odličan pregled rada i sposobnost za timski rad.

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na gore navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na ovoj stranici.

Konkurs je otvoren do 01.12.2020. godine.

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme ili akademskog zvanja i kontakt podatke podnosioca prijave.

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)