Mašinski tehničar

Elvaco MetPro” d.o.o. Bijeljina, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu:

 

MAŠINSKI TEHNIČAR

 

Opšti uslovi:

– Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BIH;
– Da je punoljetan;
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

– Školska sprema: SSS – mašinski tehničar;
– Poznavanje rada u AutoCAD-u;
– Poznavanje rada u MS Office paketu;
– Poželjno poznavanje nekog stranog jezika;
– Odličan pregled rada i sposobnost za timski rad.

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na gore navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na web stranici www.elvacometpro.com .

Konkurs je otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme ili akademskog zvanja i kontakt podatke podnosioca prijave.

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)