Pomoćni Radnik

“Elvaco MetPro” d.o.o. Bijeljina, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu:
Pomoćni radnik, 4 izvršilaca.

Uslovi zasnivanja radnog odnosa:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BIH;
– da je punoljetan;
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
– školska sprema: NK
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na web stranici www.elvacometpro.com. Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

Sve informacije na telefon 055 490 071.

Prijave obavezno moraju sadržavati i kontakt podatke podnosioca prijave. Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)