Rukovodilac službe operativne pripreme

Elvaco MetPro“ d.o.o. Bijeljina, ulica Šabačkih đaka broj 19, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe, raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu: RUKOVODILAC SLUŽBE OPERATIVNE PRIPREME

Opšti uslovi:

– Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BIH,
– Da je punoljetan,
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

– Školska sprema: VSS – fakultet tehničkog smijera (građevinski, mašinski ili elektro)
– Višegodišnje iskustvo u upravljanju i organizaciji proizvodnim procesima,
– Softversko iskustvo (Autocad, Invertor i sl.)
– Poznavanje rada u MS Office paketu,
– Odlično poznavanje Engleskog ili Njemačkog jezika,
– Odličan pregled rada i sposobnost za timski rad,
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na gore navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na ovoj stranici.

Konkurs je otvoren do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta.

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme ili akademskog zvanja i kontakt podatke podnosioca prijave.

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)