LAMINARNA KOMORA ZA JZU BOLNICA “Sveti Vračevi”

Na osnovu zahtjeva za potrebama koji je upućen Crvenom Krstu a iz sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji „Respirator za Srpsku“, nabavljena je i donirana i laminarna komora JZU Bolnici “Sveti Vračevi” u Bijeljini, Službi za mikrobiologiju.

Laminarne komore, odnosno komore sa laminarnim strujanjem vazduha su laboratorijske jedinice koje služe da bi se u njima vršile određene analize uzoraka i aktivnosti na materijalima koji su jako osetljivi na mikročestice ili mogu da budu opasni po ljude i okolinu.