NABAVLJENO 10.000 BOCA DEZINFICIJENSA ZA STANOVNIŠTVO

Kompanije TRB i Elvaco MetPro su kupile 10.000 boca gotovog rastvora za dezinfekciju koje će biti podijeljene stanovništvu u narednom periodu. Prvih 5.000 boca odlazi u Bratunac i Zvornik gdje će biti podijeljene i radnicima naših kompanija.