Farbar-Lakirer

Elvaco MetPro” d.o.o. Bijeljina, ulica Šabačkih đaka broj 19, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe za više izvršilaca, raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu: FARBAR-LAKIRER

Opšti uslovi:

– Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BIH,
– Da je punoljetan,
– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

– Školska sprema: VK ili KV;
– Radno iskustvo: najmanje 6 (šest) mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Pored opšte zdravstvene sposobnosti i ljekarsko uvjerenje za rad na visini.

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na gore navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na ovoj stranici.

Konkurs je otvoren do popunjavanja upražnjenih radnih mjesta.

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme ili akademskog zvanja i kontakt podatke podnosioca prijave.

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

Osnovne informacije

Datum rođenja
(dan/mjesec/godina):

Ime:

Prezime:

E-mail:

Telefon:

Adresa:

Curriculum Vitae / Biografija

Dodajte svoj CV/biografiju:

Ostali prilozi

Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)