Zavarivač

Elvaco MetPro d.o.o. Bijeljina, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, radi ukazane potrebe raspisuje KONKURS za posao na radnom mjestu:

 

ZAVARIVAČ

Opšti uslovi:

– Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BIH;

– Da je punoljetan;

– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

– Srednja stručna sprema– mašinskog smjera;

– Poželjno radno iskustvo.

 

Prijave na KONKURS možete lično donijeti na adresu: Šabačkih đaka broj 19 u Bijeljini, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, slati poštom na navedenu adresu, slati na email: office@elvacometpro.com ili se prijaviti direktno putem forme na web stranici www.elvacometpro.com. Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mjesta. Sve informacije na telefon 065 615 237.

 

Prijave obavezno moraju sadržavati biografiju sa fotografijom (CV), kopiju diplome stečene stručne spreme i kontakt podatke podnosioca prijave.

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji budu odabrani na osnovu dostavljenih prijava.

  Osnovne informacije

  Datum rođenja
  (dan/mjesec/godina):

  Ime:

  Prezime:

  E-mail:

  Telefon:

  Adresa:

  Curriculum Vitae / Biografija

  Dodajte svoj CV/biografiju:

  Ostali prilozi

  Dodajte sertifikate, diplome i uvjerenja (po potrebi)