Prijava

Na ovoj stranici možete popuniti upitnik i time se prijaviti u bazu podataka naše kadrovske službe. Time možemo imati uvid u Vaše kvalifikacije u slučaju potrebe za kadrovima Vašeg profila.

Lični podaci

Ime (Ime oca) Prezime:

Prijavljena adresa stanovanja:

Telefon:

Datum i mjesto rođenja:

Formalno obrazovanje

Molimo Vas da navedete podatke o obrazovanju koje posjedujete. Ukoliko posjedujete dodatne sertifikate koje se tiču Vaše struke, molimo upišite i te podatke u koloni "Dodatno".

Naziv škole

Smjer

Zvanje / Titula

Završena škola

Dodatno
(ukoliko postoji)

Napomena
(ukoliko postoji)

Radno iskustvo

Molimo Vas da navedete podatke o svojim posljednjim stalnim, honorarnim, povremenim ili privremenim poslovima (ukoliko postoji).

Naziv poslodavca / Firme

Opis poslova

Period rada
(od-do)

Dodatna znanja i vještine

Dodatne informacije

Ovdje imate priliku navesti one informacije za koje smatrate da mogu biti od koristi za Vašu prijavu. Molimo Vas da uz preporuke navedete ime, prezime i kontakt telefon osobe koja Vas preporučuje, ukoliko postoji preporuka.