Prijava

Na ovoj stranici možete popuniti upitnik i time se prijaviti u bazu podataka naše kadrovske službe. Time možemo imati uvid u Vaše kvalifikacije u slučaju potrebe za kadrovima Vašeg profila.

  Lični podaci

  Ime (Ime oca) Prezime:

  Prijavljena adresa stanovanja:

  Telefon:

  Datum i mjesto rođenja:

  Formalno obrazovanje

  Molimo Vas da navedete podatke o obrazovanju koje posjedujete. Ukoliko posjedujete dodatne sertifikate koje se tiču Vaše struke, molimo upišite i te podatke u koloni "Dodatno".

  Naziv škole

  Smjer

  Zvanje / Titula

  Završena škola

  Dodatno
  (ukoliko postoji)

  Napomena
  (ukoliko postoji)

  Radno iskustvo

  Molimo Vas da navedete podatke o svojim posljednjim stalnim, honorarnim, povremenim ili privremenim poslovima (ukoliko postoji).

  Naziv poslodavca / Firme

  Opis poslova

  Period rada
  (od-do)

  Dodatna znanja i vještine

  Dodatne informacije

  Ovdje imate priliku navesti one informacije za koje smatrate da mogu biti od koristi za Vašu prijavu. Molimo Vas da uz preporuke navedete ime, prezime i kontakt telefon osobe koja Vas preporučuje, ukoliko postoji preporuka.