USLUGE

METal PROcess CENTAR uključuje klasičnu i modernu mehaničku opremu i pruža širok spektar usluga:

rezanje, savijanje, montaža, zavarivanje, obrada, brušenje i pjeskarenje-sačmarenje, premazivanje, montiranje na licu mjesta, bravarija, mašinska i termička obrada čelika, usluge auto transportera, dizajn, know-how transfer i nadogradnja postojećih sistema i proizvoda.

Elvaco MetPro usluge

Elvaco MetPro usluge